<kbd id="dhxdl"><code id="dhxdl"></code></kbd>

 1. <sub id="dhxdl"><listing id="dhxdl"><meter id="dhxdl"></meter></listing></sub> <progress id="dhxdl"><th id="dhxdl"><listing id="dhxdl"></listing></th></progress>
  <nav id="dhxdl"></nav>
 2. <nav id="dhxdl"></nav>

 3. 大西洋焊材
  上架時間:
  2017-09-26
  大西洋焊材產品

  承壓設備用鋼焊接材料

  CHE422R    CHE426R    CHE427R    CHE502R    CHE506R

    CHE507R    CE507-1R    CHE506NiLHR    CHE507NiLHR    CHE507RH

    CHE557    CHE557R    CHE557RH    CHE606R    CHE607R

    CHE607RH    CHE607QR    CHE62CFLHR    cCHE607NiR    CHE707RH


    CHL107R    CHL607R    CHL608R    CHL707R    CHL707NiR

    CHH107R    CHH108R    CHH202R    CHH207R    CHH208R

    CHH302R    CHH307R    CHH308R    CHH312R    CHH317R

    CHH327R    CHH337R    CHH347R    CHH407R    CHH408R


    CHH507R    CHK307R    CHS002R    CHS002R    CHS002NbR

    CHS007R    CHS022R    CHS022R    CHS027R    CHS032R

    CHS042R    CHS042R    CHS062R    CHS062R    CHS067R

    CHS102RH    CHS102R    CHS102R    CHS107R    CHS102MnMoR


  CHS132R    CHS132R    CHS137R    CHS202R    CHS202R

    CHS207R    CHS212R    CHS222R    CHS232R    CHS237R

    CHS29.9R    CHS302R    CHS302R    CHS307R    CHS312R

    CHS312R    CHS385R    CHS402R    CHS407R    CHS412R


    CHS2209R    CHS002LT    CHS007LT    CHS107LT    CHS022LT

    CHS027LT    CHS507R    CHW-S1R/CHF301R    CHW-S1R/CHF431R    CHW-S1R/CHF71HR

    CHW-S2R/CHF101R    CHW-S2R/CHF431R    CHW-S3R/CHF101R    CHW-S3R/CHF101PR…    CHW-S3R/CHF102R

    CHW-S3R/CHF105R    CHW-S3R/CHF330R    CHW-S3R/CHF331R    CHW-S3R/CHF350R    CHW-S3R/CHF431R


  CHW-S3R/CHF71HR    CHW-S4R/CHF101R    CHW-S7R/CHF113R    CHW-S9R/CHF101R    CHW-S9R/CHF250GR…

    CHW-S19R/CHF101R…    CHW-S20R/CHF101R…    CHW-308R/CHF260R…    CHW-308R/CHF601R…    CHW-308LR/CHF260…

    CHW-308LR/CHF601…    CHW-316R/CHF601R…    CHW-316LR/CHF601…    CHW-347R/CHF601C…    CHW-SGR/CHF102AR…

    CHQ308L/CHF303    CHQ308L/CHF15B    CHQ308L/CHF15B    CHQ309L/CHF15B    CHQ316L/CHF303


  CHQ316L/CHF15B    CHQ347L/CHF15B    CHW-50CR    CHW-50C6R    CHW-55C1R

    CHW-55C3R    CHW-55B2MnR    CHW-55B2R    CHW-62B3R    CHG-S5R

    CHG-56R    CHG-55C1R    CHG-55C3R    CHG-55B2R    CHG-62B3R


  船用焊接材料

  CHE40    CHE42    CHE421Fe18    CHE43    CHE47

    CHE50    CHE501Fe18    CHE502    CHE56    CHE58-1

    CHE557RH    CHE607RH    CHE707Ni    CHS002    CHS022

    CHS062    CHF101/CHW-S2    CHF101/CHW-S3    CHF101/CHW-S12    CHF101/CHW-S14


  CHF102A/CHW-SG    CHF105Q/CHW-S30    CHF106/CHW-S10    CHF43/CHW-S1    CHT711

    CHT711M    CHT711L    CHT71Ni    CHT81K2    CHT70G

    CHT308L    CHT309L    CHT316L    CHW-50C3    CHW-50C6SM
  管道工程焊接材料

    CHE425    CHE425GX    CHE427T    CHE505    CHE505GX

    CHE505Mo    CHE507T    CHE425GX    CHE555GX    CHE557GX

    CHE558GX    CHE607GX    CHE657GX    CHE657HTP    CHE757GX
    CHF101GX/CHW-SG


    CHF102GX/CHW-SG4…


    CHF105GX/CHW-SG1…


    CHF301/CHW-S1


    CHW-50C8


  CHW-60C    CHW-60GX    CHW-62GX    CHW-100GX

      核級焊接材料

    CHE422HR    CHE426HR    CHE427HR    CHE506HR    CHE507HR

    CHE58-1HR    CHE558HR    CHE607HR    CHE608HR    CHH407HR

    CHS002HR    CHS007HR    CHS022HR    CHS022NG    CHS027HR

    CHS062HR    CHS067HR    CHS137CoHR    CHS2209HR    CHN337HR


    CHW-H08MnHR/CHF-…    CHW-S3HR/CHF101P…    CHW-S3HR/CHF105H…    CHW-S4HR/CHF101P…    CHW-S7HR/CHF113H…

    CHW-S9HR/CHF101H…    CHW-S12HR/CHF105…    CHW-308LHR/CHF60…    CHW-316LHR/CHF60…    CHT711HR

    CHT711HR2    CHT91K2HR2    CHG-308HR    CHG-308LHR    CHG-309HR

    CHG-309LHR    CHG-316LHR    CHG-52HR    CHG-56HR    CHG-S5HR


    CHG-60CHR

  低合金鋼(高強鋼)焊條

    低合金鋼(高強鋼…    CHE62CFLH    CHE606    CHE606NiCrCu    CHE607

    CHE607CG    CHE607Ni    CHE608    CHE707    CHE707Ni

    CHE757    CHE757Ni    CHE758    CHE807    CHE807RH

    CHE857    CHE857Cr    CHE857CrNi    CHE858    CHE907Cr


    CHE107    CHE107Cr    CHE107RH

  不銹鋼焊條

    CHK202    CHK207    CHK232    CHK307    CHS002    CHS002    CHS002Nb    CHS002LT    CHS007

    CHS007LT    CHS012Si    CHS022    CHS022    CHS022Si

    CHS022LT    CHS027    CHS027LT    CHS032    CHS042


    CHS042    CHS052    CHS052Cu    CHS062    CHS062

    CHS067    CHS102    CHS102    CHS102H    CHS102MnMo

    CHS107    CHS107LT    CHS122    CHS132    CHS132

    CHS137    CHS147    CHS157Mn    CHS202    CHS202


    CHS207    CHS212    CHS222    CHS232    CHS237

    CHS302    CHS302    CHS302Fe    CHS302H    CHS302Nb

    CHS307    CHS312    CHS312    CHS402    CHS402Nb

    CHS407    CHS412    CHS422    CHS437    CHS502


    CHS507    CHS517    CHS29.9    CHS29.9Co    CHS2209

    CHS2553    CHS385
  堆焊焊條

    CHR107    CHR112    CHR127    CHR132    CHR172    CHR207    CHR212    CHR237    CHR256

    CHR266    CHR276    CHR307    CHR322    CHR326Ni

    CHR327    CHR337    CHR397    CHR502    CHR507


    CHR507Mo    CHR507MoA    CHR507MoNb    CHR517    CHR547Mo

    CHR547MoA    CHR577    CHR608    CHR618    CHR646

    CHR648    CHR658    CHR668    CHR678    CHR688

    CHR698    CHR707
  鑄鐵焊條

    CHC100    CHC116 CHC117    CHC208    CHC308

    CHC308    CHC408    CHC508

  鎳及鎳合金焊條

    CHN102    CHN317    CHN327    CHN337

    CHNiCrMo-3    CHNiCrMo-6  銅及銅合金焊條

    CHCu107

  熱強鋼焊條

    CHH107    CHH108    CHH127    CHH202    CHH207    CHH208    CHH302    CHH307    CHH307L

    CHH307A    CHH308    CHH312    CHH317    CHH327

    CHH337    CHH347    CHH357    CHH406    CHH407


    CHH407L    CHH407A    CHH408    CHH417    CHH427

    CHH437    CHH437    CHH517    CHH707    CHH96B9

    CHH717    CHH727    CHH727B    CHH736    CHH757

    CHH807


  非合金鋼及細晶粒鋼焊條

    CHE420T    CHE421    CHE421D    CHE422    CHE424    CHE424Fe16    CHE425    CHE425G    CHE426

    CHE427    CHE427T    CHE427SH    CHE427SHA    CHE427CrCu

    CHE427CrCuSb    CHE501Fe    CHE502    CHE505    CHE505G


    CHE506    CHE507    CHE507T    CHE507Fe16    CHE508

    CHE508-1    CHE502WCu    CHE505Mo    CHE506NiCrCu    CHE506NiLH

    CHE506WCu    CHE507SH    CHE507Q    CHE507SHA    CHE507Ni

    CHE507NiLH    CHE507CuP    CHE507CrNi    CHE507FeNi    CHE508Ni


    CHE556NiCrCu    CHE556H    CHE557Q    CHE557MoV    CHE557Ni

    CHE558    CHE558Ni    CHE558NiCrCu    CHL107    CHL607

    CHL608    CHL707    CHL707Ni    CHL708    CHL807

    CHL807Ni


  埋弧焊用焊接材料

       CHW-S1/CHF101    CHW-S1/CHF301    CHW-S1/CHF431    CHW-S1/CHF501

    CHW-S1CG/CHF71H    CHW-S1SH/CHF102S…    CHW-S2/CHF101    CHW-S2/CHF431    CHW-S2CG/CHF101C…

    CHW-S3/CHF101    CHW-S3/CHF101PR    CHW-S3/CHF102    CHW-S3/CHF105    CHW-S3/CHF330

    CHW-S3/CHF331    CHW-S3/CHF350    CHW-S3/CHF431    CHW-S3/CHF71H    CHW-S3A/CHF102


    CHW-S3Q/CHF101Q    CHW-EH14/CHF101    CHW-S4/CHF101    CHW-S4/CHF431    CHW-S5/CHF101

    CHW-S6/CHF101    CHW-S7/CHF101    CHW-S7/CHF113    CHW-S7/CHF115    CHW-S7CG/CHF26H

    CHW-S8/CHF603    CHW-S8LH/CHF604    CHW-S9/CHF101    CHW-S9/CHF101GX    CHW-S9/CHF250G

    CHW-S9CG/CHF101C…    CHW-S10/CHF105    CHW-S11/CHF101    CHW-S11/CHF105    CHW-S12/CHF101


    CHW-S12/CHF301    CHW-S12/CHF611    CHW-S13/CHF105DR…    CHW-S13/CHF710    CHW-S14/CHF101

    CHW-S15/CHF101    CHW-S16/CHF101    CHW-S17/CHF101    CHW-S18/CHF431    CHW-S19/CHF101

    CHW-S20/CHF101    CHW-S20/CHF350    CHW-S20/CHF603    CHW-S21/CHF621    CHW-S22/CHF621
    CHW-S30/CHF105Q


    CHW-S80/CHF606


    CHW-S91/CHF91


    CHW-SG(H08C)/CHF…


    CHW-SG/CHF101GX


    CHW-SG/CHF102A    CHW-SG4/CHF102GX…    CHW-SG10/CHF105G…    CHW-SGQ/CHF102Q    CHW-SH/CHF102SH

    CHW-STH550 Ⅲ/CH…    CHW-2209/CHF601A…    CHW-308/CHF107A    CHW-308/CHF260    CHW-308/CHF601

    CHW-308L/CHF260    CHW-316/CHF601    CHW-316L/CHF601    CHW-NiCrMo-3/CHF…    CHW-NiCrMo-4/CHF…


  帶極堆焊用焊接材料

    CHQ308L/CHF303    CHQ308L/CHF15B    CHQ309L/CHF15B    CHQ316L/CHF303

    CHQ316L/CHF15B    CHQ347L/CHF305    CHQ347L/CHF15B


  碳鋼及低合金鋼藥芯焊絲

    CHT611    CHT711    CHT711L    CHT701    CHT711M

    CHT70B    CHT70BM    CHT71Ni    CHT71NiQ    CHT70C6

    CHT70C6SH    CHT71Ni1    CHT81Ni1    CHT81NiQ    CHT81Ni1M

    CHT81K2    CHT81Ni2    CHT91K2    CHT81A1    CHT81B2


    CHT81B2M    CHT81B2V    CHT81B6    CHT91B3    CHT91B3M

    CHT91B3A    CHT91B3L    CHT80B    CHT80B2B    CHT80B2BM

    CHT90B3B    CHT90B3BM    CHT90B2BM    CHT80CNi1    CHT80CB2

    CHT100CK3    CHT110CK3    CHT71T8    CHT81T8
  不銹鋼藥芯焊絲

    CHT308L    CHT309L    CHT316L    CHT2209

  氣電立焊藥芯焊絲

    CHT70G    CHT80G

  硬面堆焊用藥芯焊絲/焊劑

    CHD101/CHF81    CHD401/CHF81    CHD403/CHF81    CHD404/CHF81    CHD405/CHF81

    CHD450/CHF260    CHD451/CHF81    CHD501/CHF81    CHD502/CHF81    CHD551/CHF107A


  銅及銅合金焊絲        CHM-Cu1898/CHG-C…    CHM-Cu6560/CHG-C…    CHM-Cu5180/CHG-C…

    CHM-Cu5210/CHG-C…    CHM-Cu6100/CHG-C…    CHG-Cu6810A


  鋁及鋁合金焊絲

  CHM-Al 1070/CHG-…    CHM-Al 1100/CHG-…    CHM-Al 3103/CHG-…

    CHM-Al 4043/CHG-…    CHM-Al 4047/CHG-…    CHM-Al 5183/CHG-…    CHM-Al 5356/CHG-…    CHM-Al 5087/CHG-…

    CHM-Al 5556/CHG-…
  加載中
  国产精品K频道在线仙踪林_人人爽夜夜高潮夜夜高潮_国产精品白丝喷水JK娇喘视频_亚洲一区二区AV在线